اطلاعات تماس


حاصل عبارت را در کادر وارد کنید
=

آدرس:

دفتـر مركزی: اصفهان ، خیابان جی ، چهار راه اریسون ، مجتمع پاسارگاد,طبقه سوم ، شرکت هواتراز سپاهان

کارخانه: جاده اصفهان ، نایین ، شهرک صنعتی بزرگ شرق(سجزی) ، فاز دوم شرقی ، خیابان هشتم


شماره تلفن دفتر: 35219855-031

شماره تلفن کارخانه: 46412628-031

شماره فاکس: 35254589-031

مدیر فروش: 09134044885


آدرس ایمیل:

///