فیلتراسیون صنعتی

یکی از مسایلی که در دنیای کنونی بسیاری از کشور ها با آن درگیر هستند مبحث آلودگی هوا میباشد که شرکت هواتراز سپاهان با بهره گیری از دانش فنی به روز توانسته غبارگیر های صنعتی متناسب باهر پروژه را تولید و وارد عرصه نماید ودر این راستا متناسب با جایگاه هر پروژه راه حلی مناسب ارایه نموده است و تمامی غبار ها از نوع دود ویا چربی وکربنات کلسیات ونیز حتی ذرات طلا  و الیاف شیشه را توانسته جمع آوری نماید و در موارد خاص مجددا وارد عرصه تولید نماید.