سنسور

مهمترین قسمت سیستم های تهویه مرکزی شرکت هواتراز سپاهان کنترل دما ورطوبت فضای مورد تهویه است که به صورت تمام اتوماتیک کنترل میشود . این سیستم در سالن تهویه نصب میشودو به طور کامل به اپراتور آموزش داده میشود که به چه طریق میتواند از طریق کنترل دما ورطوبت هوای سالن را کنترل کند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید