یکی از تجهیزاتی که به طور گسترده در سیستم فیلتراسیون نساجی استفاده میشود کمپکتور است.این دستگاه پنبه ای را که از قسمت های مختلف سالن نساجی جمع آوری نموده است را توسط یک عدد فن سانتریفیوژ مکش مینماید وپس از طی فرآیندی خاص در داخل یک استوانه به حالت کاملا فشرده در می آورد.

لذا با این روش میتوان پنبه را که در هوا پخش میشود جمع آوری نمود و دوباره وارد چرخه تولید کرد.       

این مجموعه دارای سیستم کنترل خاص وپیشرفته میباشد.

 

No Image

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید