ساختمان های برای اینکه بتوانند به شرایط بهتری نسبت به سیستم های تبخیری از لحاظ دمایی دست یابند میتوانند از دستگاه های هواساز مرکزی یا پکیج یونیت و یا فن کویل و چیلر استفاده کنند.هر کدام از این سیستم ها به نوبه ی خوب مزیت هایی داشته که میتواند در رسیدن به شرایط آسایش شخص در محیط زندگی موثر باشد.

گلخانه های جز یکی از مهم ترین بخش های تولید مواد غذایی کشور هستند و به همین خاطر نیاز به توجه ورسیدگی مداوم دارند . تامین دو پارامتر در گلخانه بسیار مهم و اساسی است

صنعت سیمان جز یکی از آلوده ترین صنایع دنیا میباشد.طی برنامه ریزی های به عمل آمده در شرکت هواتراز سپاهان قدم در این راه نهاده و با ساخت سیستم های بگ فیلتر سهمی هرچند کوچک در کاهش الودگی هوا داشته است.

دامداری ها برای کاهش استرس ناشی از گرم و تولید شیر بیشتر در فصول گرم سال ملزم به کاهش دما هستند .بهترین پیشنهادی که در این عرصه وجود دارد استفاده از دستگاه های رطوبت ساز است.

بخش اعظم فعالیت شرکت هواتراز سپاهان به تهویه سالن های نساجی معطوف شده است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر صنعت نساجی دچار تحولات اساسی شده است ونیز با ورود دستگاه های مدرن نیاز به تهویه ای کار آمد متناسب با آن دستگاه ها دارد.

از عوامل اصلی تولید قارچ تهویه سالن قارچ میباشد.معمولا این تهویه به وسیله دستگاه ها ی رطوبت ساز انجام میشود.